คลิปหนีบปากถุงมีฝาเปิด-ปิด สำหรับถนอมอาหาร ตัวหนีบถุง ที่ซีลปากถุง

7.00 ฿